تب داشتم. ملتهب بودم. بند بند تنم را يك چيزي بين مردگي و زندگي گرفته بود. پا مي شدم. چيزي مي خوردم جان مي گرفتم. بي حسي يك حسِ تمام مي شد. يك ساعت بعد دوباره ....

سوپ خوبي پخته بودم و از اينكه قيژ قيژ آبميوه گيري در خانه ام راه افتاده بود، سرخوش بودم. خانه ام عادت دارد روزها بخوابد و شمع زندگي سوسويش را بگذارد براي غروب... براي تاريكي...

اينكه جعفري تازه و همه چيز تازه در سوپ بريزيم و صبر كنم تا آب شلغم به خوردش برود، براي من كمي غريب است. يك جور خوبي دوست داشتني است. اينكه آفتاب ولو شود توي خانه و من ولو شوم توي آفتاب هم همينطور.

منشي دكتر كه نقش تزريقاتي را هم ايفا مي كند داد و قال كرد كه وقت نداريم. گفتم بينِ مريض مي‌آيم. و انگار مرا از سياره ديگر ديده بود كه دو ساعت در مطب نشستم، بروشورهايي كه همه جاي آدم را ليزر مي كنند ورق زدم و دَم بر نياوردم.  حتي صداي گزارش ورزشي هم خونسردي ام را به هم نزده بود.

و به خانوم جا افتاده اي كه هنوز نيامده ، اين پا و آن پا مي كرد و غر ميزدگفت: ميدوني اين خانوم چقدر وقته منتظره؟

گوش و گلو و دماغ و دهن و سينوس و كسينوس و تانژانت و كتانژانت...همه ملتهب بود. عفونت و اين حرفا. اما حال من باز هم خوب بود.

فقط وقتي فهميدم تب دارم كمي جدي شدم.

.

.

تا نيمه هاي شب سرفه هاي بدصدايي مي كردم .

نصفه شبي يك نفر يك فنجان شير داغ داد دستم.

و همان يكنفر صبح، يك كاسه فرني داغ داد دستم.

و آن يكنفر خوب بود.

 

+ نوشته شده توسط زرافه خوش لباس در یکشنبه ۱ آذر۱۳۹۴ و ساعت |
صبحي كه پسر 12 ساله مي شود در حالت ناشتا، با گروهي از دوستان دخترخاله رفته بوديم كوه...گروهي تقريبا همگن، كمي جوانتر از من، و به حد خوبي متين و مبادي آداب

براي صبحانه وارد كافه بزرگي بالاي رودخانه دركه شديم و روي تختها قوزك پايمان مُرد از بس كه مجبور بود مودب بنشيند. اكثرا املت سفارش دادند من هم عدسي و با تاكيد و نگراني پرسيدم چاي هم هست ديگه؟ و اونها گفتند: حتما هست!

وقتي قوري هاي چاي را آوردند كنارش بشقابي بود با دو نبات 3-4 تا خرما و يك دونه بيسكوييت رنگارنگ كه سلفون محكمي را رويش كشيده بودند. 

و اين يك دونه رنگارنگ براي اون جمع چه مفهومي داشت؟

مي دانيد كه من براي نيل به واقعيت اين مفهوم اساسي در وجود يا عدم وجود يك خوراكي ، سر و جان ميدهم.

همين نكته باعث شوخي شد و جو خشك، شكافي خورد و من قوزك پا را جابجا نموده و پريدم وسط كه چون امروز، روز تولد عرفانه پس رنگارنگ مال اونه.

چند تا "تولدت مبارك" با پس زمينه ي "آخي...." نثار پسر تازه بالغ شد... گونه اش صورتي شد...

آمديم پايين و عرفان زير لب غري زد كه ما كه تو خونه يه جعبه رنگارنگ داشتيم. آخه اين چي بود كه گفتين؟

و پسر هنوز نمي داند من مادري هستم كه وسط مرز كودكي و نوجواني گيج_گيجي مي خورم.

 

+ نوشته شده توسط زرافه خوش لباس در سه شنبه ۲۶ آبان۱۳۹۴ و ساعت |
قسمت و دوم و سوم سريال شهرزاد داره خيلي قشنگ ميشه ...

 

+ نوشته شده توسط زرافه خوش لباس در سه شنبه ۲۶ آبان۱۳۹۴ و ساعت |
داريم سريال خانگي شهرزاد را مي بينيم. اين هم يك سريال تاريخي است. نمي دانم تاريخ اين مملكت زمان مصدق و مشروطه و اينها كه همه حفظيم چه چيزي دارد كه هي برايش فيلم مي سازند. هي بايد درازاي خيابان لاله زار در طهران قديم را نگاه كنيم و چماق به دست هاي شعبون بي مخ و چند تا جوون جوجه فُكُلي سياست زده و با ادب و فرهنگ

موضوع خيلي نخ نما بود. اما ما بچه نوجوان داريم و خب دارد مي بيند اين چيزها را ...

كاري ندارم ...عوامل طراح لباس از ترس گيركردن سريال در مميزي ، تمهيدات دستپاچه و خنده داري انديشيده بودند. آنقدر كه براي نشان دادن دختر جوان داستان در خانه و كوچه و خيابان بدون حجاب، از پوشال هاي توكار داخل لباس براي هموار كردن برجستگي ها استفاده كرده بودند. (امان از برجستگي ها!!!)

كه در طول داستان دخترك هيجاني بود، قلبش مي تپيد، نامزد موطلايي اش به اعدام محكوم شده بود و در فيلمبرداري وقتي حرف ميزد و اشك ميريخت ...همراه اين هيجانات يك چيزي مثل يك تكه پوشال زير لباسش بالا و پايين ميرفت.

عرفان خنده اش گرفته بود، گفت مامان ببين اين چيه؟ گفتم اين براي قايم كردن اندام دختر بيچاره از مرداني است كه از همان لولو خرخره شير خورده اند و قد علم كرده اند و براي ما هارت و پورت مي كنند....

.

.

كارگردان...آقاي فتحي ...تو كه تازه كار نيستي... نه به غلظت آن غيرت اما اندكي دقيقتر باش 

+ نوشته شده توسط زرافه خوش لباس در دوشنبه ۲۵ آبان۱۳۹۴ و ساعت |

زني در راه است. آسمان را نگاه مي كند شايد مثل ديروز هنوز سياه نشده باشد.

زني در راه است با لبخندي كه ماهيچه هاي صورت مي سازند نه دل.

زني در راه است و راهِ رفته هر روز را ميرود و غمگنانه به ياد دوستي هاي بر باد رفته آه مي كشد.

و براي بي كله گي هاي خودش افسوس مي خورد.

زني در راه است كه هنوز باور دارد پاهايش با قدم هاي محكم به قله مي رسند.

زني در راه است كه بازتاب يك شعاع زرد خورشيد در مردمك چشمانش را جشن مي گيرد .

زني كه در گذر است و اين گذار و اين گذر را خوب باور كرده است.

زني كه ديگر تنها براي خودش نيست. شانه هايش حالا حالاها بايد طاقت بياورد. دستهايش مهر ببخشد و

و آن غرور بي تعصب را هم خيلي زيرپوستي داشته باشد.

 

+ نوشته شده توسط زرافه خوش لباس در شنبه ۲۳ آبان۱۳۹۴ و ساعت |

تو یه گروه ورزشی.... بابا... ورزشی... تو تلگرام یه دختری هست که گاهی پیامی می فرسته و عکسش یه نیم رخ پرتره سياه/سفيد از دختری است که رژ زده و دود سیگار بیرون می دهد 

دختر دیگری هم هست از پاسبان صفت هایی که نخود هر آش اند با  هزار فند و لعاب و استیکرهای مسخره دختر اولی را تفتیش اطلاعاتی کرده و ته و توی طرف را در می آورد و بعد وقتی اولی مثلا دوستانه  به دومی میگه تو هم خودتو معرفی کن.

کی هستی و  کجایی ؟ دومیه میگه:  من د. ب. ج. ز!

و به همين صورت به شعور همه پوزخند ميزنه و یه استیکر مسخره "شب خوش" میذاره و میره...

 

.

.

پووووووف!!!!!

+ نوشته شده توسط زرافه خوش لباس در سه شنبه ۱۹ آبان۱۳۹۴ و ساعت |
الكي مثلا ما به فرجام پس از "برجام" دل خوش كرده ايم.

ما ديگر به هيچ چيز دل خوش نكرده ايم.

همين جا نون سنگك مان را در عسل مي ماليم و نوش جان مي كنيم و خيال مي كنيم از اين وطن همين

يك نون سنگك اش به ما رسيده است.

كيهان يك تعبير عالمانه!!! كرده : "دوران پسا برجام..."

نميدونم چرا هي حرف بي تربيتي مياد تو دهنم.

+ نوشته شده توسط زرافه خوش لباس در دوشنبه ۱۸ آبان۱۳۹۴ و ساعت |

قربونت برم خدا

يه وقت دست مي كني تو توبره نعمتها و يك مشت ستاره مي پاشي تو زندگي آدم . همه جا برق ميزنه همه چيز سر جاي خودش مي نشينم و لذت ميبرم. مي نشينم و نك و نال مي كنم و بيشترش رو مي خوام.

يه وقت هم پشت سر هم مشت مشت خاكستر رنج و سختي هوار مي كني روي آدم آنقدر كه زخمه دَلمه مي بنده و نمي گي اين آدم خاكي شايد تحمل اين كوله بار رو نداشته باشه

ولي عجيبه ...تحمل داره...صبر هم داره ....كم كم بي حس ميشه و ميشه يه دنيا صبر و تو اون وضعيت حتي ميتونه بخنده  و بچرخه و نفس بكشه و شونه هاش رو تا جايي كه ميتونه راست نگه داره.....بعد دوباره تن زخمي اش يه شلاق ديگه بخوره و آخ نگه ....بشينه و چشمش به آسمون تا دوباره بارون بباره ...بارون بباره و آسمون صاف شه و بلكه باز هم ستاره اي پيدا شه ...حتما ميشه ...بايد طاقت بياره

+ نوشته شده توسط زرافه خوش لباس در شنبه ۱۶ آبان۱۳۹۴ و ساعت |

 

خواب آلودگي بي‌تو در چشم عاشق نيايد

تنها ماندن جز تو شايد نشايد كه آيد

 

 

سال 94 را منهاي 76 كردم شد 18. باورم نمي شد. 18 سال از ازدواجمان گذشته. 18 سال آدم را ياد يك جوان رعنا مي اندازد.

قدم به قدم ميرويم. بالا و پست دارد. گاهي داغ و تبدار مي رويم اما خوبيش اينه كه وقتي تو هستي سرد و بي روح نمي رويم...

 

 

پ.ن. شعر از آلبوم باران تويي چارتار

+ نوشته شده توسط زرافه خوش لباس در چهارشنبه ۱۳ آبان۱۳۹۴ و ساعت |
- داشتم با سيبيل نورسيده كنار مي آمدم اما هميشه فوبياي اين رو داشتم كه پوست هلويي اش جوش بزند. هميشه ‍ژن هاي معيوب در مسابقه دو ميداني ويلچر سوار مي شوند و مي دوند و مي دوند و زودتر از بقيه به مقصد مي رسند. تازه شربت تقويتي هم مي خورند و قويتر مي شوند. وااي كه چي كشيدم از دست جوش بلوغ...بلوغي كه تا حالا ادامه دارد . اصلا خاك تو سرت بلوغ!

يك جوش چركي روي گونه عرفان نمايان شده و كلافه اش كرده.

ليوان ليوان كاسني مي خورد و مي پرسد: مامان اين تا بيست سالگي ميمونه ؟ گفتم نه ولي هزار تاي ديگر مي آيد و مي رود. بهش نگاه نكن.

مگه ميشه؟ مگه داريم؟

- اولهاي شب است. شب انقدر زود شروع مي شود كه جان آدم را مي گيرد تا تمام شود.

كش مي آيم. چادر و جانماز را برداشتم پشت ميز نماز بخوانم. دو سه روزي است قرص كلسيم مي خورم. همينجوري...

اداي منو در مياره و ميگه وقتي مي خواين واليبال بازي كنين ...تق....تووق .... و تو هوا دريافت مي كند و اسبك مي زند ضمنا دهنش رو هم كج و كوله مي كنه و صدا درمياره و اسم دوستاي منو صدا ميزنه....

اونوقت موقع نماز ديگه جووون ندارين

گفتم: خودمونو برا خدا لوس مي كنيم ديگه ....

+ نوشته شده توسط زرافه خوش لباس در سه شنبه ۱۲ آبان۱۳۹۴ و ساعت |